Skip to main content

Valorisatie van de beroepservaring

Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.

Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.

De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de drie maanden na de indiensttreding gedaan worden.

Deze bepaling heeft geen retroactief effect voor de statutaire aanwervingen en de contractuele indienstnemingen gerealiseerd vòòr 1 december 2008.

Pagina laatst gewijzigd op 15 juli 2015.