Skip to main content

Functiebeschrijvingen

Of je nu algemeen, technisch of beroepssecundair onderwijs hebt gevolgd, bachelor in de informatica of laboratoriumtechnologie bent, of master in de archeologie of handelswetenschappen, geneesheer of ingenieur, je kunt bij de federale overheid werken. In de federale overheid vind je immers evengoed musea als laboratoria en bibliotheken, loketten voor de burger en  beleidsdiensten. Allemaal plaatsen waar je kunt bijleren en je kennis in de praktijk brengen.

Voor elke functie bestaat er in principe een functiebeschrijving die vastlegt wat de functie inhoudt. Elke functiebeschrijving wordt gekoppeld aan

  • een beroepscategorie
  • een functiefamilie
  • een klasse (voor de functies van niveau A) of een niveau (B, C, D).

Een beroepscategorie groepeert functies uit een bepaald expertise- en kennisdomein, bijvoorbeeld fiscaliteit, personeel en organisatie, communicatie en informatie (voor meer informatie zie de federale cartografie - beroepscategorieën).

Voor een beter overzicht over de waaier van functies zijn er voor de volledige federale overheid 18 generieke functiefamilies gedefinieerd. Dit zijn groepen van functies die eenzelfde werkproces volgen, zoals bijvoorbeeld dossierbeheerders, controleurs en operationeel leidinggevenden (voor meer informatie zie de federale cartografie - functiefamilies). In vergelijking met een functie, is een functiefamilie ruimer en meer algemeen opgesteld.

Alle functies van niveau A (meer dan 1.900) zijn afzonderlijk beschreven en toegewezen aan een beroepscategorie, een functiefamilie en een klasse.

In totaal zijn er vijf klassen. Een klasse verenigt functies die een vergelijkbaar niveau van complexiteit, technische expertise en verantwoordelijkheid hebben. Alle beschreven functies werden met behulp van een aantal objectieve criteria vergeleken en geclassificeerd.  Het relatieve gewicht van de functie bepaalt haar klasse. Alle functiebeschrijvingen van niveau A staan in de federale cartografie.

Voor de niveaus B, C en D vind je op de federale cartografie enkel een aantal voorbeelden van functies terug. Ze zijn toegewezen aan een beroepscategorie, een functiefamilie en een niveau. Een niveau groepeert functies met een vergelijkbaar niveau van complexiteit, technische expertise en verantwoordelijkheden.

De functiebeschrijvingen worden gebruikt voor de selectie, de rekrutering, de evaluatiecycli, de bevorderingen, de mobiliteit enz. om de taken en verantwoordelijkheden van het personeelslid te bepalen. Zo bestaan er functiebeschrijvingen voor bijvoorbeeld een assistent van de personeelsdienst of een landmeter, een attaché communicatiebeleid, een adviseur begroting of een specialist overheidsopdrachten, enz.

Om ondersteuning te bieden bij het opstellen van functiebeschrijvingen staat het federale model van functiebeschrijving met diverse handleidingen tot je beschikking op de federale cartografie.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 30 januari 2019.