Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Statutairen

Statutaire personeelsleden doorlopen een stage van een jaar.

De stage gebeurt voltijds. Personen met een handicap kunnen echter vragen om hun stage halftijds of voor 4/5de te doen. In dat geval wordt de stage verlengd tot de totale duur bereikt is.

Waaruit bestaat de stage?

Het is een evaluatieperiode waarin je vertrouwd kan worden met je omgeving en waarbij je competenties kan ontwikkelen via onder andere opleidingen.

Je stage bestaat uit verschillende gesprekken waarbij je doelstellingen worden vastgelegd. Ze worden progressief aangepast en verfijnd naargelang de stage vordert. Deze gesprekken worden vastgelegd in een verslag. 
      

Wat gebeurt er op het einde van de stage?

Op het einde van je stage word je geëvalueerd door je hiërarchisch overste die je integratie in je overheidsdienst en de mate waarin je beantwoordt aan de vereiste bekwaamheid en capaciteiten voor de functie beoordeelt. Je krijgt daarvoor een evaluatiemelding en het wordt vastgelegd in een verslag.

Naargelang de behaalde vermelding:

  • word je definitief benoemd
  • of wordt je stage verlengd met maximum 4 maanden.

In het ergste geval word je ontslagen. Aan het ontslag gaat een opzeggingstermijn van 3 maand vooraf of geen opzeggingstermijn als je een zware fout begaat. 

Bij problemen met de verslagen zijn het de beroepscommissies voor evaluatie die beslissen over de verderzetting van de stage, de verlenging ervan of een eventuele verandering van aanwijzing binnen de eigen organisatie of naar een andere organisatie. Ze kunnen tevens de benoeming of het ontslag voorstellen.

Als je stage begon voor 1 januari 2016, verloopt je stage nog volgens de regels die van toepassing waren voor 2016.

Pagina laatst gewijzigd op 14 juli 2017.