Skip to main content

Studentenjobs en stages

Je kan solliciteren voor een studentenjob of voor een stage bij de verschillende federale diensten.

Sommige diensten stellen zich voor via een bedrijfsfiche op de website van Selor. Op de fiches van deze organisaties vind je de contactpersoon bij wie je kan informeren voor je stageaanvraag in het kader van je studies.

Jaarlijks vakantieverlof

De jobstudent heeft recht op een jaarlijks vakantieverlof in verhouding tot de verrichte prestaties.

Bijvoorbeeld

  • Als de student 1 maand voltijds werkt in juli 2019, heeft hij of zij recht op 4 vakantiedagen: 3 dagen jaarlijks vakantieverlof aangevuld met 1 vervangende verlofdag voor 21 juli (feestdag die samenvalt met een zondag).

  • Als de student 1 maand voltijds werkt in augustus 2019, heeft hij of zij recht op 5 vakantiedagen: 3 dagen jaarlijks vakantieverlof aangevuld met een vrije dag op donderdag 15 augustus (feestdag) en vrijdag 16 augustus (brugdag).

Vakantiegeld en eindejaarspremie

De jobstudent ontvangt een vakantiegeld en een eindejaarspremie die samen met het laatste betaald loon worden uitbetaald.

Vakantiegeld

De jobstudent ontvangt een vakantiegeld dat overeenkomt met 92% van het loon dat hij krijgt de laatste maand van zijn activiteit en dat wordt verminderd in functie van de prestaties die hij tijdens het referentiejaar heeft geleverd.

Eindejaarstoelage

De jobstudent ontvangt een eindejaarstoelage die wordt vastgesteld op basis  van de tijdens de referentieperiode (1 januari tot en met 30 september van het jaar in kwestie) verrichte prestaties.

Pagina laatst gewijzigd op 10 juli 2019.