Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Onthaal van uitzendkrachten


Sinds het KB van 7 december 2018 kan er beroep gedaan worden op interimarbeid. Als organisaties gebruik willen maken van deze dienstverlening kan dit mits het toepassen van de regelgeving op overheidsopdrachten.   

De FOD Beleid en Ondersteuning zal aan het Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) voorstellen om een overheidsopdracht te lanceren tot het plaatsen van een raamovereenkomst voor interimarbeid. 

Meer info


Wie kan gebruik maken van uitzendarbeid?

 1. het federaal administratief openbaar ambt

 2. de overheidsbedrijven

 3. HR Rail

 4. Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap

 5. de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

 6. Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

 7. Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.

 

In welk geval is het mogelijk om uitzendkrachten in te zetten?

6 vormen van uitzendarbeid zijn mogelijk:

 1. tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is

 2. tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst beëindigd is

 3. tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid, die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd door deeltijdse loopbaanonderbreking voor zover de wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor bepaalde duur is

 4. tijdelijke vervanging van een statutair personeelslid die zijn functie niet of slechts deeltijds uitoefent

 5. tijdelijke vermeerdering van werk

 6. uitvoering van een uitzonderlijk werk*.

Er is een verbod op uitzendarbeid bij staking en lock-out.

 

Wat is de duur van tijdelijk werk?

Uitzendarbeid kan maximaal 12 maanden duren (afwijkingen zijn voorzien voor autonome overheidsbedrijven).

 

Hoe zit het met de rapportering?

Elke dienst bezorgt jaarlijks globale informatie over de uitzendkrachten aan de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, die daarover jaarlijks een rapport bezorgt aan de bevoegde Ministers.

Meer info

 • sur le travail intérimaire en général dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs

Uitzonderlijk werk : omdat de definitie van uitzonderlijk werk niet alleen van toepassing is op de federale overheid, maar ook op andere entiteiten (bijvoorbeeld de gemeenschappen en de gewesten), wordt de definitie van uitzonderlijk werk opgenomen in een afzonderlijk koninklijk besluit.

Pagina laatst gewijzigd op 25 februari 2020.