Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Contractuelen - werken na pensionering

Als gepensioneerde werknemer en/of zelfstandige mag je een beroepsactiviteit uitoefenen op twee voorwaarden:

  1. je moet de uitoefening van je beroepsactiviteit voorafgaandelijk aangeven
  2. je beroepsinkomsten mogen bepaalde grenzen NIET overschrijden

Als je een gezinspensioen ontvangt, gelden deze voorwaarden ook voor je echtgenoot als die een beroepsactiviteit uitoefent.

Je moet geen aangifte doen als je een activiteit als werknemer begint als je reeds 65 jaar oud bent en als je pensioen reeds betaald wordt. De controle van de beroepsactiviteit voor deze leeftijdscategorie van gepensioneerden gebeurt dan door een systematische vergelijking van verschillende bestanden. De verplichting tot aangifte blijft echter gelden als je een gezinspensioen ontvangt en je echtgenoot een beroepsactiviteit uitoefent.

Pagina laatst gewijzigd op 31 augustus 2021.