Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Met pensioen gaan

Alleen wie een in het stelsel zit van SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere conventioneel brugpensioen) ter vervanging van de oude benaming 'conventioneel brugpensioen', moet op de wettelijke leeftijd met pensioen gaan. De uitbetaling van deze sociale uitkeringen wordt immers op de wettelijke pensioenleeftijd stopgezet.

In de andere gevallen staat het de werknemers vrij om hun beroepsactiviteit na de wettelijke pensioenleeftijd voort te zetten, voor zover de werkgever daarmee akkoord gaat.

Er is een verschil tussen contractuelen en statutairen.

Pagina laatst gewijzigd op 25 november 2015.