Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Statutairen - werken na pensionering

De uitoefening van een beroepsactiviteit of het genot van een vervangingsinkomen vanaf de ingangsdatum van je pensioen, kan een belangrijke weerslag hebben op de uitbetaling van dit pensioen.

Beroepsactiviteiten als werknemer, ambtenaar, zelfstandige, helper-zelfstandige, elke andere activiteit, mandaat, ambt of post en artistieke of wetenschappelijke activiteit mogen slechts uitgeoefend worden na voorafgaandelijke aangifte.

Vanaf 1 januari 2006 is de voorafgaande aangifteplicht niet meer nodig voor de gepensioneerden die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, met uitzondering van het jaar waarin het pensioen ingaat.

De inkomsten uit de uitoefening van een beroepsactiviteit worden vergeleken met grenzen die afhankelijk zijn van drie criteria: 

  1. de aard van de beroepsactiviteit
  2. de aard van het pensioen en de leeftijd van de gepensioneerde
  3. de kinderlast

Pagina laatst gewijzigd op 25 november 2015.