Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Impact van verlof op het pensioen

Het bedrag van het pensioen staat in rechtstreeks verband met de periode van activiteit als contractueel of statutair. De berekening houdt eveneens rekening met de inactiviteits- en verlofperioden die het bedrag kunnen beïnvloeden.

Wat de invloed van verloven op het pensioen betreft hebben contractuelen en statutairen een verschillend stelsel.

Pagina laatst gewijzigd op 09 augustus 2012.