Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Overlevingspensioen

Een overlevingspensioen is een pensioen dat na het overlijden van een contractueel of een statutair/mandaathouder aan bepaalde rechthebbenden wordt toegekend.

Pagina laatst gewijzigd op 09 augustus 2012.