Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Uitbetaling van de pensioenen

De pensioenen worden uitbetaald door verschillende diensten naargelang je contractueel of statutair bent, want ze hebben verschillende pensioenstelsels.

Pagina laatst gewijzigd op 09 augustus 2012.