Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Statutairen en mandaathouders - met pensioen gaan

Enkel de statutairen en degenen die met hen zijn gelijkgesteld, hebben recht op een pensioen van de overheidssector.

Voor statutairen kunnen evenwel een aantal diensten die ze verricht hebben vóór hun benoeming in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioen.

Pagina laatst gewijzigd op 26 februari 2014.