Skip to main content

Je online-pensioendossier

Je online-pensioendossier

Vanaf je eerste stappen op de arbeidsmarkt tot je pensionering evolueert je pensioendossier voortdurend. Van 19 tot 99 jaar kunnen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren hun pensioendossier online consulteren.

Tijdens je loopbaan kan je:

 • je pensioenloopbaan als werknemer en zelfstandige inkijken (de periodes die meetellen voor het pensioen) en eventuele onvolledigheden online signaleren
 • je pensioen of de inkomensgarantie voor ouderen aanvragen
 • in real-time je dossierstatus opvolgen
 • de elektronische versie van de verstuurde en ontvangen briefwisseling inkijken (brieven, e-mails, formulieren). Als zelfstandige en ambtenaar ontvang je tijdelijk nog sommige documenten op papier.
 • je contactgegevens aanpassen. Dit laat de pensioeninstellingen toe om je zo vlug mogelijk te contacteren indien nodig.
   

Als gepensioneerde kan je:

 • nagaan wanneer de eerstvolgende betaling van je pensoen plaatsvindt
 • de samenstelling van de ontvangen bedragen bekijken
 • je contactgegevens aanpassen
 • een elektronische versie terugvinden van de uitgewisselde briefwisseling met de Federale Pensioendienst
 • een bankrekeningnummer mededelen voor de uitbetaling van het pensioen.

Vanaf begin 2016 zal het mogelijk zijn om de ingangsdatum van het pensioen te simuleren en de gegevens en het bedrag van het aanvullend pensioen te bekijken. Later zal het ook mogelijk zijn om het bedrag van het wettelijk pensioen te simuleren en het effect van loopbaankeuzes.
     

Meer info

In de folder

Pagina laatst gewijzigd op 20 juni 2016.