Skip to main content

Fietsvergoeding

Deze vergoeding is voor statutairen, stagiairs, contractuelen en mandaathouders (behalve als de mandaathouder een dienstvoertuig ter beschikking heeft).

Je kan een fietsvergoeding krijgen voor je verplaatsingen, heen en terug, met de fiets (elektrische fiets tot een maximum van 25km/u inbegrepen), een rolstoel of een ander niet-motorisch aangedreven licht vervoermiddel.

Het gaat om verplaatsingen:

  • van minstens 1 kilometer van je feitelijke woonplaats naar je werkplaats, heen en terug mits voorafgaandelijke toestemming van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde
  • voor dienstopdrachten.

Je mag aanvullend gebruikmaken van het openbaar vervoer (of van je eigen wagen) en de vastgelegde reisweg is niet noodzakelijk de kortste. Je kan de fietsvergoeding niet cumuleren met een tegemoetkoming in de kosten van openbaar vervoer (of van je eigen wagen) voor hetzelfde traject en tijdens dezelfde periode.

Bedrag en modaliteiten

De vergoeding is gelijk aan de belastingvrije som die jaarlijks voor het gebruik van de fiets door de fiscus wordt vastgesteld. Op 1 januari 2019 bedroeg deze som per afgelegde kilometer 0,24 €.

Je aanvraag voor de tussenkomst voor het gebruik van een persoonlijk voertuig moet bij de betrokken dienst gedaan worden. Hoe je dat moet doen, moet vastgelegd worden door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde.

Als je aanvraag goedgekeurd kan je elke 6 maanden een staat van de fietsverplaatsingen indienen. Die aanvraag moet op zijn minst volgende gegevens bevatten: de data van de verplaatsingen, aantal km per traject, aantal totaal afgelegde km en de vergoeding waar je recht op hebt.

Pagina laatst gewijzigd op 04 februari 2019.