Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Fietsvergoeding

Deze vergoeding geldt voor statutairen, stagiairs, contractuelen en mandaathouders (behalve als de mandaathouder een dienstvoertuig ter beschikking heeft).

Je kan een fietsvergoeding krijgen voor je verplaatsingen, heen en terug, met de fiets (ook voor elektrische fiets en speedpedelec), een rolstoel of een ander niet-motorisch aangedreven licht vervoermiddel.

Het gaat om verplaatsingen:

  • van minstens 1 kilometer van je feitelijke woonplaats naar je werkplaats, heen en terug mits voorafgaandelijke toestemming van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde
  • voor dienstopdrachten.

Je mag aanvullend gebruikmaken van het openbaar vervoer (of van je eigen wagen) en de vastgelegde reisweg is niet noodzakelijk de kortste. Je kan de fietsvergoeding niet cumuleren met een tegemoetkoming in de kosten van openbaar vervoer (of van je eigen wagen) voor hetzelfde traject en tijdens dezelfde periode.

Bedrag en modaliteiten

De vergoeding is gelijk aan de belastingvrije som die jaarlijks voor het gebruik van de fiets door de fiscus wordt vastgesteld. 

Je moet je aanvraag voor een fietsvergoeding indienen bij de betrokken dienst en op de manier zoals vastgelegd door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde.

Als je aanvraag goedgekeurd is, kan je elke 6 maanden een staat van de fietsverplaatsingen indienen. Die aanvraag moet volgende gegevens bevatten: de data van de verplaatsingen, aantal km per traject, aantal totaal afgelegde km en de vergoeding waar je recht op hebt.

Pagina laatst gewijzigd op 28 maart 2022.