Skip to main content

Vergoeding voor reiskosten

Voor je dienstverplaatsingen gebruik je in principe het openbaar vervoer. De kosten van verplaatsingen die je maakt voor de dienst krijg je terugbetaald. Je moet daar dan wel vooraf de toelating voor krijgen.

Als je regelmatig dergelijke verplaatsingen moet maken, dan kan je daar een algemene toelating voor krijgen.

Openbaar vervoer

Je kosten voor openbaar vervoer worden terugbetaald op basis van de officiële tarieven of op voorlegging van het betaalbewijs.

Indien de verplaatsingen frequent zijn,

  • kan je een abonnement krijgen als je werkzaamheden over het hele grondgebied verspreid zijn
  • kan je een beperkt abonnement krijgen voor werkzaamheden in een bepaald gebied.

In heel wat diensten kan je een vordering afhalen waarmee je een ticket kan kopen.

Eigen vervoer

Als je de toelating hebt gekregen om je via eigen vervoer te verplaatsen, dan krijg je een kilometervergoeding. Dit bedrag wordt jaarlijks herzien via een omzendbrief die in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Periode Bedrag per kilometer Omzendbrief
Van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 0,3707 nr 695
Van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021 0,3542 nr 683

De kilometervergoeding is niet belastbaar en er worden geen sociale zekerheidsbijdragen van afgehouden.

Pagina laatst gewijzigd op 17 juni 2021.