Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Vergoeding voor verblijfkosten

Deze vergoeding is voor statutairen, stagiairs, contractuelen en mandaathouders (behalve als bij de mandaathouder de terugbetaling in de volledige wedde voorzien is).

Verblijfkosten zijn hoofdzakelijk maaltijd- of overnachtingskosten bij verplaatsingen in België of in het buitenland in het kader van je functie.

De vergoeding voor verblijfkosten is een compensatie voor de door jou gemaakte kosten.

1. Verblijfkosten in België

Maaltijdkosten

Je hebt recht op een dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten in België als:

  • de duur van de verplaatsing minimum 6u bedraagt en de afstand verder dan 25 kilometer buiten de agglomeratie (of je gemeente) van de administratieve standplaats is (de berekening van de verplaatsing wordt van centrum tot centrum gemaakt)
  • je maaltijd niet al in rekening gebracht wordt bij je werkgever of je geen voordeel krijgt van dezelfde aard (restaurantticket dat gedeeltelijk door je werkgever of een andere partij betaald wordt of een maaltijd bij Fedorest of een restaurant dat gelinkt is aan de organisatie)

Bedrag en modaliteiten

De dagelijkse vergoeding bedraagt 10 euro (te indexeren) en is eender voor alle niveaus. 

Je aanvraag voor de vergoeding wegens verblijfkosten moet bij de betrokken dienst gedaan worden. Hoe je dat moet doen, moet vastgelegd worden door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde. 

In alle gevallen moet je aanvraag op zijn minst volgende gegevens bevatten: de datum, de reden en de duur van de verplaatsing.

Uitzondering: maandelijkse forfaitaire vergoeding voor regelmatige prestaties voor reizende functies

Als je regelmatig prestaties buiten je administratieve standplaats doet kan de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde beslissen om je een maandelijkse forfaitaire vergoeding te geven.

In dit geval zijn er geen voorwaarden qua uren en afstanden.

Bedrag

Het bedrag voor regelmatige prestaties is gelijk aan een aantal keer de dagelijkse vergoeding (maximum 16 keer voor voltijdse prestaties). Dit aantal wordt jaarlijks aangepast en is identiek voor personeel met dezelfde functie.

Bijkomende vergoeding voor internet-en telefoonkosten

Als je woonplaats je administratieve standplaats is kan de leidend ambtenaar beslissen om je maandelijkse forfaitaire verblijfkosten aan te vullen met een maandelijkse forfaitaire vergoeding voor de internet-en telefoonkosten (behalve als je al een andere vergoeding krijgt voor internettoegang en telefoongebruik.

Bedrag

Het bedrag van de aanvullende vergoeding voor internet-en telefoonkosten is maximum 3 keer het plafond van de vergoeding voor telewerk. Dat bedrag is niet geïndexeerd.

Verblijfkosten buiten de administratieve standplaats

Als je buiten je administratieve standplaats verblijft en je daardoor kosten hebt, heb je recht op een vergoeding.

Je hebt recht op een forfaitaire aanvullende vergoeding voor verblijfkosten in België als:

  • de afstand verder is dan 75 kilometer buiten de agglomeratie (of je gemeente) van de administratieve standplaats is (de berekening van de verplaatsing wordt van centrum tot centrum gemaakt)
  • je verblijf niet al in rekening gebracht wordt bij je werkgever of je geen voordeel krijgt van dezelfde aard (je hebt er geen recht op als je verblijf gratis is).

Bedrag

Het bedrag van deze vergoeding is 75 euro (te indexeren) per nacht en blijft gelijk voor alle niveaus.

2. Verplaatsing naar het buitenland

Voor verplaatsing naar het buitenland voor dienstredenen heb je recht op een forfaitaire vergoeding voor maaltijden en logement.

Bedrag

De vergoedingen zijn vastgelegd op basis van de vergoedingen bepaald voor de personeelsleden van de centrale administratie (categorie 1) van de FOD Buitenlandse Zaken als ze in het buitenland verblijven:

  • de dagelijkse forfaitaire vergoeding voor maaltijdkosten worden prorata verminderd als deze al in rekening gebracht werden
  • de vergoeding voor logeerkosten is gelijk aan de echte kosten van het logement tot het  maximum bedrag waarop het personeel van de centrale administratie (categorie 1) van de FOD Buitenlandse Zaken recht heeft bij verblijf in het buitenland.

De kosten voor verblijf in het buitenland worden doorgaans terugbetaald op vertoon van de factuur.

Pagina laatst gewijzigd op 03 augustus 2018.