Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Vergoeding voor verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de werkplaats

Deze vergoeding is voor statutairen, stagiairs, contractuelen en mandaathouders (behalve als de mandaathouder een dienstvoertuig ter beschikking heeft).

Het vervoer met het openbaar vervoer op het Belgische grondgebied tussen je feitelijke woonplaats en je werkplaats is gratis.

Als je een persoonlijk voertuig gebruikt, krijg je alleen een tussenkomst voor een vooraf bepaalde afstand als het onmogelijk is om het openbaar vervoer te gebruiken en als je je in één van volgende situaties bevindt:

 • bij een lichamelijke beperking waardoor je het openbaar vervoer niet kan gebruiken
 • als je werkplaats meer dan 3 kilometer van de dichtsbijzijnde halte van het openbaar vervoer is
 • als een onregelmatig werkrooster of prestaties in opeenvolgende ploegen het gebruik van het openbaar vervoer over een afstand van ten minste drie kilometer uitsluiten.

Het gratis openbaar vervoer is alleen cumuleerbaar met de compenserende vergoeding voor het gebruik van je persoonlijke voertuig in volgende gevallen:

 • tijdelijke fysieke beperking waardoor je het openbaar vervoer niet kan gebruiken
 • als je uiterst dringend op je werk moet zijn
 • bij onregelmatig uurrooster of bij opeenvolgende ploegendienst op dagen en uren waarbij een verplaatsing met het openbaar vervoer onmogelijk is
 • in uitzonderlijke omstandigheden, goedgekeurd door de leidende ambtenaar, waarbij het vervoer met openbaar vervoer moeilijk is.

Bedragen en modaliteiten

Gratis openbaar vervoer krijg je via een abonnement of treinkaarten, voor 1 woonplaats.

De compenserende vergoeding is gelijk aan de prijs van de treinkaart tweede klas die een maand geldig is over de toegelaten afstand. Als je je niet elke dag verplaatst, krijg je een verhoudingsgewijs berekende bedrag. Als je samen met andere collega’s de verplaatsing aflegt en je beantwoordt aan alle voorwaarden, wordt de tussenkomst betaald aan de chauffeur van het voertuig.

Je aanvraag voor de tussenkomst voor het gebruik van een persoonlijk voertuig moet bij de betrokken dienst gedaan worden. Hoe je dat moet doen, moet vastgelegd worden door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde. De aanvraag moet op zijn minst volgende gegevens bevatten:

 • de wegbeschrijving tussen je woonplaats en je werkplaats
 • de redenen opsommen waardoor je geen openbaar vervoer kan gebruiken
 • data en plaatsen van je verplaatsingen meedelen
 • een bewijs voorleggen van:
  • de fysieke beperking via een medisch attest
  • de onmogelijkheid om het openbaar vervoer te gebruiken door een attest van de openbare vervoersmaatschappij, via een kopie van de uurroosters die je op internet vindt
  • de oproep van hoogdringendheid (voor wie dringend opgeroepen werd) door een attest van de overheid waarin vermeld wordt dat elke vertraging of tijdverlies ernstige nadelige gevolgen heeft
  • de moeilijkheden om het openbaar vervoer te gebruiken via een attest van de openbare vervoersmaatschappij of via andere middelen.

Pagina laatst gewijzigd op 04 september 2018.