Skip to main content

Creatie van specifieke vergoedingen

Er kan steeds een specifieke vergoeding gecreëerd en toegekend als je werkelijke kosten hebt die niet als normaal kunnen worden beschouwd.

Deze kosten mogen niet al gedekt worden door deze vergoedingen:

  • Vergoeding voor verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de werkplaats
  • Vergoeding voor reiskosten
  • Fietsvergoeding
  • Vergoeding voor  verblijfkosten
  • Vergoeding voor begrafeniskosten
  • Vergoeding voor telewerk

Een specifieke toelage moet worden aangenomen door de bevoegde minister(s) met een in de Ministerraad overlegd ministerieel besluit en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 01 september 2017.