Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Diversity Award 2016

Samen met de Stuurgroep Diversiteit organiseerde het Netwerk Federale Diversiteit in 2016 voor het eerst de 'Diversity Award van de Federale Overheid'.

Met deze Diversity Award wil de Stuurgroep Diversiteit met het Netwerk Federale Diversiteit federale overheidsdiensten motiveren om hun diversiteitsprojecten, hoe klein of groot ze ook zijn, in de kijker te zetten en hun inspanningen te belonen met een award.

Voorwaarde voor deelname is dat de ingediende projecten sensibiliseren, diversiteit bespreekbaar maken en aantonen dat diversiteit een meerwaarde heeft in het samenwerken. Daarnaast moeten de projecten worden ingediend door de diversiteitsverantwoordelijken van de federale overheidsdiensten. Door hier de nadruk op te leggen willen we de diversiteitsverantwoordelijken zichtbaar maken binnen de federale overheid, bij hun leidinggevende en hun overheidsdienst.

 Liefst 10 overheidsdiensten dienden één of meerdere diversiteitsprojecten in (PDF, 750.68 KB). Twee federale overheidsdiensten dienden dit jaar zelfs meer dan 1 project in: de FOD Mobiliteit & Vervoer met maar liefst 3 projecten en de FOD Financiën met 2 projecten.

De winnaar van 2016 werd de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) met hun diversiteitscode, wat als doel heeft te preciseren wat diversiteit voor de RVA inhoudt en hoe zij er willen mee omgaan. De implementatie van de diversiteitscode gebeurt via het diversiteitstheater en de tool “Respect” voor de sensibilisering van het hele personeelsbestand, alsook het bespreekbaar maken van diversiteit op de werkvloer.

Een terechte winnaar!

De Diversity Award 2016 werd hen op 21 november 2017 overhandigd door minister Vandeput, belast met Ambtenarenzaken tijdens de conferentie van het Netwerk Federale Diversiteit 'Motivatie kent geen leeftijd'.

2016 bleek een erg succesvol eerste jaar. Voor 2017 gaan we voor een stijgend aantal deelnemers!

Freddy Van Eeckhout

Voorzitter van het Netwerk Federale Diversiteit

 

 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (JPG, 25.47 KB) (RVA)
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
 Federale Politie (PDF, 188.1 KB)
FOD Buitenlandse Zaken
 FOD Financiën (JPG, 27.56 KB)
FOD Justitie
FOD Mobiliteit en Vervoer
 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (JPG, 28.62 KB)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ministerie van Defensie

 

Pagina laatst gewijzigd op 25 augustus 2021.