Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Regelgeving diversiteit

Belgische wetgeving en regelgeving met betrekking tot diversiteit

Gender

 • Wet van 12 januari 2007 - Gendermainstreaming
 • Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen
 • Wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen
 • Koninklijk besluit van 26 januari 2010 tot vastlegging van de samenstelling, de opdrachten en de werkingsregels van een interdepartementale coördinatiegroep alsook van het niveau van minimale kwalificaties van zijn leden in uitvoering van artikel 8 van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995.

Transgender

 • Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft
 • Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen
 • Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit.

Personen met een migratieachtergrond

 • Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
 • Wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

Personen met een handicap

 • Wet van 13 mei 2009 houdende instemming met volgende Internationale Akten:
  • Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
  • Facultatief Protocol, bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen te New York op 13 december 2006
 • Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
 • Koninklijk Besluit van 05 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt
 • Koninklijk Besluit van 06 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage.

Seksuele geaardheid

Armoede

Pagina laatst gewijzigd op 27 augustus 2021.