Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Diversity Award 2019

Voor de 4de keer organiseerde het Netwerk Federale Diversiteit ‘de Diversity Award van de Federale Overheid’.

Zij willen bestaande goede initiatieven en diversiteitsprojecten in de kijker zetten en belonen. Om te leren uit deze ‘goede praktijken’ en om lokale succesvolle projecten mogelijks nadien op grote schaal toe te passen.

Diversiteit is een ruim begrip en heeft betrekking op alle verschillen die er kunnen zijn bij het personeel.

De projecten kunnen verschillende vormen aannemen. Zo kan het zowel gaan om een actie over diversiteit in zijn brede vorm of over een doelgroep.

De projecten moeten bijdragen tot de verwezenlijking van minstens één van onderstaande doelstellingen:

  • sensibiliseren van het personeel van wat diversiteit inhoudt en het bespreekbaar maken van diversiteit;
  • aantonen dat diversiteit een meerwaarde heeft in het dagelijks functioneren;
  • het verbeteren van de cohesie.

Maar liefst zes overheidsdiensten dienden een diversiteitsproject in:

De winnaar van 2019 werd de Regie der Gebouwen met hun project ‘Oef, Iedereen verschillend!’.

De Diversity Award 2019 werd hen op 10 oktober 2019 in de Koninklijke Bibliotheek door Minister belast met Ambtenarenzaken overhandigd, tijdens de conferentie van de Federale dag van de Diversiteit 2019.

Felicitaties aan de deelnemers!

             

      

      

Pagina laatst gewijzigd op 25 augustus 2021.