Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Diversity Award 2017

Voor de tweede maal organiseerde de Stuurgroep Diversiteit en het Netwerk Federale Diversiteit ‘de Diversity Award van de Federale Overheid’.

Met deze Diversity Award 2017 wil de Stuurgroep Diversiteit en het Netwerk Federale Diversiteit federale overheidsdiensten motiveren om hun diversiteitsprojecten, hoe klein of groot ze ook zijn, in de kijker te zetten en hun inspanningen te belonen met een award.

Voorwaarde is wel dat

  • de projecten sensibiliseren
  • diversiteit bespreekbaar maken
  • en aantonen dat diversiteit een meerwaarde heeft in het samenwerken.

Maar liefst  9 overheidsdiensten (PDF, 320.82 KB) dienden een diversiteitsproject in. Verschillende thematieken van het diversiteitsbeleid werden in deze projecten aangeboord, zoals armoede, diversiteit, gender, handicap, seksuele geaardheid en transgender.

De winnaar van 2017 werd de FOD Financiën met hun project ‘evenwicht man-vrouw’.

Het project heeft als doel om zowel te werken aan de remmingen die te maken hebben met de organisatiecultuur als aan de eigen remmingen van de vrouwen en bestaat uit twee luiken: het project ‘Boost Her’ en de communicatiecampagne ‘Verschil volgens geslacht? Hier niet, mijn gedacht!’.

De Diversity Award 2017 werd hen op 17 oktober 2017 overhandigd door Staatssecretaris voor gelijke kansen mevrouw Zuhal DEMIR tijdens de conferentie van de Federale dag van de Diversiteit 2017.

Een dikke proficiat aan al de deelnemers!

Freddy VAN EECKHOUT

Voorzitter van het Netwerk Federale Diversiteit

Els DAEMS

Voorzitster van de Stuurgroep Diversiteit

 

 

Thema Armoede
  • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Thema Diversiteit
  • Defensie
  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Thema Gender
Thema Handicap
  • FOD Justitie
  • Federale Pensioendienst
Thema Sexual Orientation, Gender Identity & Expression
  • Defensie/Federale Politie

 

Pagina laatst gewijzigd op 25 augustus 2021.