Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Overzicht van de federale organisaties

Het federaal administratief openbaar ambt staat dagelijks tot je dienst. Het is immers verantwoordelijk voor de uitbetaling van je pensioen, de terugbetaling van ziektekosten, ...

Het federaal administratief openbaar ambt omvat de organisaties vermeld in de wet van 22 juli 1993, te weten:

 1. de federale overheidsdiensten (FOD's) en het ministerie van Defensie

  Sommige FOD's zijn belast met een specifiek beleid (Financiën, Volksgezondheid, ...), andere houden zich bezig met materies die alle FOD's aanbelangen (FOD Beleid en Ondersteuning,…).
 2. de programmatorische overheidsdiensten (POD's)

  De POD's houden zich bezig met dossiers die verband houden met maatschappelijke vraagstukken waarvoor er coördinatie nodig is tussen verschillende FOD's, zoals wetenschapsbeleid, maatschappelijke integratie, …
 3. de wetenschappelijke instellingen

  Deze instellingen hangen af van een FOD of van een POD (meestal de POD Wetenschapsbeleid). Voorbeelden: het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, …
 4. De meeste federale instellingen van openbaar nut (ION)

  De ION’s zijn verbonden met een of meerdere FOD’s maar hebben een grotere of minder grote autonomie naargelang het type. Voorbeelden: Nationaal Geografisch Instituut, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, …
  Er zijn 4 types:
  • type A: ze staan onder het gezag van een of meerdere ministers
  • types B, C en D: deze ION’s staan onder het gezag van een beheersorgaan en staan onder de voogdij of de controle van een of meerdere ministers.
 5. de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)

  De OISZ zijn verbonden met een of meerdere FOD’s en hebben elk een specifieke taak in het beleid van de sociale zekerheid. Voorbeelden: de rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Federale Pensioendienst (FPD), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)…
 6. Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA)

Meer info:

Overzicht van de federale organisaties

ADBA

ADBA
 

Régie van de Gevangenisarbeid
Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie van het beheer van de identiteitskaarten en van het rijkregister
Centrale dienst voor Duitse vertaling (CDDV)
Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met Consulaire Zaken
administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Nationale Veiligheidsoverheid"
Administratieve dienst mar boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten"
Fedorest, Administratieve Dienst met Boekhoukundige Autonomie opgericht binnen de FOD Financiën
Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen
Résidence Palace – Internationaal Perscentrum – Brussel
Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk (BELNET)
Staatsdienst met Afzonderlijk Beheer Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis

 

Pagina laatst gewijzigd op 19 mei 2022.