Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Diversity Award 2018

Voor de 3de keer organiseerden de Stuurgroep Diversiteit en het Netwerk Federale Diversiteit ‘de Diversity Award van de Federale Overheid’.

Zij willen bestaande goede initiatieven en diversiteitsprojecten in de kijker zetten en belonen. Om te leren uit deze ‘goede praktijken’ en om lokale succesvolle projecten mogelijks nadien op grote schaal toe te passen.

Diversiteit is een ruim begrip en heeft betrekking op alle verschillen die er kunnen zijn bij het personeel.

De projecten kunnen verschillende vormen aannemen. Zo kan het zowel gaan om een actie over diversiteit in zijn brede vorm of over een doelgroep.

De projecten moeten bijdragen tot de verwezenlijking van minstens één van onderstaande doelstellingen:

  • sensibiliseren van het personeel van wat diversiteit inhoudt en het bespreekbaar maken van diversiteit;
  • aantonen dat diversiteit een meerwaarde heeft in het dagelijks functioneren;
  • het verbeteren van de cohesie.

Maar liefst  5 overheidsdiensten dienden een diversiteitsproject in (PDF, 823.77 KB). Twee overheidsdiensten dienden dit jaar zelfs twee projecten in: Defensie en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Verschillende thematieken van het diversiteitsbeleid werden in deze projecten aangeboord, zoals armoede, diversiteit, gender en respect.

De winnaar van 2018 werd de FOD Buitenlande Zaken hun project ‘Respect@Work’.

De Diversity Award 2018 werd hen op 25 oktober 2018 in het Egmont Paleis overhandigd, tijdens de conferentie van de Federale dag van de Diversiteit 2018.

Felicitaties aan de deelnemers!

Freddy VAN EECKHOUT

Voorzitter van het Netwerk Federale Diversiteit

Pagina laatst gewijzigd op 25 augustus 2021.