Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Contractuelen - overlevingspensioen-overgangsuitkering

Na het overlijden van een contractueel federaal personeelslid kan de echtgenote/echtgenoot een overlevingspensioen krijgen naargelang haar/zijn leeftijd op het ogenblik van overlijden.

Pagina laatst gewijzigd op 31 augustus 2021.