Skip to main content

Wachttoelage

Deze toelage is voor statutairen, stagiairs en contractuelen.

Deze toelage is niet van toepassing voor personeelsleden:

 • van de Civiele Bescherming
 • van de gesloten centra
 • die de permanentie verzekeren op het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken
 • van de noodoproepencentrales
 • van de buitendiensten van het DG Penitentiaire Inrichtingen
 • burgerpersoneel van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid
 • mandaathouders.

Er bestaan 2 soorten wachtdiensten:

 • wachtdienst tijdens de week
 • wachtdienst tijdens het weekend.

Wachtdienst tijdens de week

De wachtdienst tijdens de week is een ononderbroken of onderbroken periode, met een minimumduur van 15 uur en een maximumduur van 24 uur, van maandag tot en met vrijdag.

Wachtdienst tijdens het weekend

De wachtdienst tijdens het weekend is een ononderbroken of onderbroken periode, met een minimumduur van 15 uur en een maximumduur van 24 uur, die volledig of gedeeltelijk plaatsvindt op zaterdag, zondag of een feestdag.

Uitbetaling

De betaling van de toelage is afhankelijk van het type wacht (week of weekend) en of het actief of passief is: 

 • passieve wachtdienst (je moet bereikbaar en beschikbaar zijn zonder je te moeten verplaatsen).

  Je krijgt een toelage van:
  • 20 EUR tijdens de week
  • 35 EUR in het weekend of tijdens een feestdag
    
 • actieve wachtdienst (je moet bereikbaar en beschikbaar zijn en je moet je kunnen verplaatsen).

  Je krijgt een toelage van:
  • 30 EUR tijdens de week
  • 50 EUR in het weekend of tijdens een feestdag

De beslissing of er nood is aan dergelijke arbeid en de toekenning van de bijhorende toelage wordt genomen door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde.

Pagina laatst gewijzigd op 01 september 2017.