Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Toelage voor onregelmatige prestaties

Deze toelage is voor statutairen, stagiairs en contractuelen.

Deze toelage is niet van toepassing voor personeelsleden:

 • van de Civiele Bescherming
 • van de gesloten centra
 • die de permanentie verzekeren van het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken
 • van de noodoproepencentrales
 • van de buitendiensten van het DG Penitentiaire Inrichtingen
 • van de dienst Monitoring Elektronisch Toezicht van het DG Justitiehuizen
 • burgerpersoneel van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid
 • mandaathouders.

Je kan een toelage krijgen als je moet werken buiten de gewone diensturen zoals:

 • tijdens de nacht, tussen 20u en 6u (een begonnen periode tussen 18u en 20u die stopt om of na 22u is hieraan gelijkgesteld)
 • op zaterdag, zon- en feestdagen.

Je krijgt deze toelage niet als je werkt in opeenvolgende shifts of als je uurrooster prestaties bij nacht, feestdagen of weekenden bevat.

Uitbetaling

De toelage bedraagt 1/1976ste per uur van je jaarlijkse brutowedde:

 • 100% als je werkt op een zon- of feestdag of bij een nacht voor een zon- of feestdag
 • 50% in de andere gevallen.

Compensatieverlof

Je kan echter kiezen voor compensatieverlof in de plaats van een toelage. In dat geval komt het compensatieverlof overeen met het terugwinnen van:

 • 200% van de gepresteerde tijd als je op een zondag, een feestdag of een nacht voorafgaand aan een zon- of feestdag werkte
 • 150% van de gepresteerde tijd in de andere gevallen.

Het personeelslid kiest zelf wanneer het compensatieverlof wordt genomen, met toestemming van de hiërarchische overste. De beslissing of er nood is aan dergelijke arbeid en de toekenning van de bijhorende toelage wordt genomen door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde.

Pagina laatst gewijzigd op 22 september 2017.