Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Toelage voor bijkomende prestaties

Voor wie?

Deze toelage is voor statutairen, stagiairs en contractuelen. Ze is niet van toepassing voor de mandaathouders.

In welke situatie(s)?

Een personeelslid ontvangt een toelage als

  • er zich onvoorziene omstandigheden voordoen waarvoor er dringende maatregelen nodig zijn (aanslag – terreurdreiging én
  • hij bijkomende prestaties verricht waarvoor hij, met zijn akkoord, geen inhaalrust heeft gekregen.

Voorbeeld: om voorzien te zijn op een imminente dreiging (aanslag) werd een callcenter opgericht. Je werkt daar als calltaker en

  • je hebt meer prestaties verricht dan de vastgelegde grenzen uit de wet van 14 december 2000 (bv. je hebt meer dan 50 uur per week gewerkt) en
  • door de omstandigheden kun je geen inhaalrust nemen zodat de grenzen die in de wet van 14 december zijn vastgelegd worden gerespecteerd
  • en je stemt in met de betaling van een toelage voor bijkomende prestaties.

Zo kun je die toelage uitbetaald krijgen.

Beslissing

De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde beslist over de organisatie van de bijkomende prestaties en stelt hiervoor op vrijwillige basis personeelsleden aan of laat hen aanstellen.

Bedrag

Als je bijkomende prestaties moet verrichten, krijg je een toelage van 1/1976e van je brutojaarwedde/uur. Van zodra je 30 minuten of meer bijkomende prestaties verricht, wordt dat beschouwd als een uur prestatie. Het wordt niet beschouwd als een uur prestatie als het minder is dan 30 minuten.

Pagina laatst gewijzigd op 25 september 2017.