Skip to main content

Toelage voor werk in opeenvolgende ploegen

Deze toelage is voor statutairen, stagiairs en contractuelen.

Deze toelage is niet van toepassing voor personeelsleden:

 • van de Civiele Bescherming
 • van de gesloten centra
 • die de permanentie verzekeren op het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken
 • van de noodoproepencentrales
 • van de buitendiensten van het DG Penitentiaire Inrichtingen
 • van de dienst Monitoring Elektronisch Toezicht van het DG Justitiehuizen
 • burgerpersoneel van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid
 • mandaathouders.

Als werk in opeenvolgende ploegen is een regeling van de arbeid in ploegen, waarbij de werknemers na elkaar op dezelfde plek werken, volgens een bepaald rooster, ook bij toerbeurt en al dan niet continu, met als gevolg dat de werknemers over een bepaalde periode van dagen of wekenop verschillende tijden moeten werken (zoals bv de Administratie der Douane en Accijnzen).

Je ontvangt een toelage met een percentage van 1/1976ste van je brutojaarwedde/uur:

 • 10% tijdens de week (niet tussen 22u en 6u)
 • 15% tijdens de week en het weekend (niet tussen 22u en 6u)
 • 15% tijdens de week en tussen 22u en 6u (niet in het weekend)
 • 20% tijdens de week, tijdens het weekend en tussen 22u en 6u
 • 25% als de prestaties enkel tijdens het weekend en/of tussen 22u en 6u geleverd worden

De beslissing of er nood is aan dergelijke arbeid en de toekenning van de bijhorende toelage wordt genomen door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde.

Pagina laatst gewijzigd op 01 september 2017.