Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Pesterijen

Pesterijen hebben vaak te maken met godsdienst, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, geslacht of etnische afstamming.

Dit soort gedrag heeft als gevolg (al dan niet gewild door de dader) dat je personaliteit, je waardigheid of je integriteit wordt aangetast of dat er een vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en uit zich met name in woorden, bedreigingen, gebaren of eenzijdige geschriften.

De dader kan zowel een collega, een leidinggevende, een ondergeschikte of een derde zijn (bijvoorbeeld een klant aan het loket).

Procedures

Als je te maken hebt met pesterijen op het werk en je wil dit melden of je hebt hulp nodig, dan kan je je natuurlijk wenden tot je leidinggevende of je collega’s. 

Je kan ook terecht bij de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten. 

Er bestaan ook specifieke procedures om klacht in te dienen tegen de dader: een informele en een formele procedure en een procedure voor de bevoegde rechtbank.

 

Pagina laatst gewijzigd op 01 september 2015.