Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Geweld op het werk

Geweld op het werk valt te omschrijven als elke feitelijke situatie waarin je als werknemer fysiek of psychisch bedreigd of aangevallen wordt bij het uitvoeren van je werk.

Geweld op het werk komt vooral tot uiting in handelingen die op een bepaald ogenblik gesteld worden, zoals bedreigingen en fysieke (iemand duwen, iets gooien, slaan) of verbale agressie (beledigingen, kritiek, kwaadsprekerij, plagerijen, ...).

De dader kan een collega, een meerdere of een ondergeschikte zijn, of ook een derde (bijvoorbeeld een klant aan het loket of een leverancier).

Procedures

Als je te maken hebt met geweld op het werk en je wil dit melden of je hebt hulp nodig, dan kan je je natuurlijk wenden tot je leidinggevende of je collega’s. 

Je kan ook terecht bij de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten. 

Er bestaan ook specifieke procedures om klacht in te dienen tegen de dader: een informele en een formele procedure en een procedure voor de bevoegde rechtbank.

Meer info

Beleid voor agressiebeheersing

Agressie tegenover overheidpersoneel komt steeds meer voor.  Daarom werkte de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie een handleiding uit voor al wie zich binnen de overheid bezig houdt met welzijn op het werk. De gids 'Stapsgewijs naar een beleid voor agressiebeheersing' stelt een planmatige aanpak voor om een beleid rond agressiebeheersing uit te stippelen. 

Pagina laatst gewijzigd op 26 september 2014.