Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Psychosociale risico's

Misschien heb je te maken met conflicten, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk of misschien lijd je aan stress op het werk. In dat geval spreken we van 'psychosociale risico's op het werk'. Die risico's worden omschreven als de waarschijnlijkheid dat een of meer werknemers psychische schade ondervinden, die al dan niet gepaard kan gaan met lichamelijke schade, doordat men te maken heeft gekregen met onderdelen van:

  • de arbeidsorganisatie
  • de arbeidsinhoud
  • de arbeidsvoorwaarden
  • de arbeidsomstandigheden
  • de arbeidsverhoudingen

De werkgever heeft een invloed op deze onderdelen, die objectief gezien een gevaar kunnen inhouden.

Psychosociale risico's veroorzaakt door het werk verwijzen naar alles wat in het kader van het werk gebeurt en het welzijn van de werknemer kan verstoren. Dit gaat van hoofdpijn, hoge bloeddruk, en spijsverteringsstoornissen tot gebrek aan motivatie, angst en zelfs depressie en zelfmoordgedachten. De organisaties moeten in hun preventiebeleid rekening houden met psychosociale risico's op het werk, net als met alle andere risico's die de gezondheid en de veiligheid van de personeelsleden in het gedrang kunnen brengen.

Preventie

Zoals bij alle andere risico's moet er een risicoanalyse gebeuren met betrekking tot de psychosociale risico's op het werk. Bij die analyse zal er worden nagegaan of er gevaren bestaan in de organisatie en of de risicofactoren die aanwezig zijn in de onderneming een impact kunnen hebben op de gezondheid van de werknemers (doordat ze bv. stress, burn-outs of ongeoorloofd gedrag uitlokken).

Je werkgever moet preventiemaatregelen voorzien om dit ongewenst grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Meer info

 

 

Pagina laatst gewijzigd op 25 september 2014.