Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Procedure

Heb je een verre van goede verstandhouding hebt met bepaalde personen? Word je geconfronteerd met ongewenst en ongepast gedrag of ben je getuige van dergelijk gedrag (feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, conflicten, ...) en weet je niet wat je moet doen, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen of de interne preventieadviseur van je organisatie en/of de externe preventieadviseur.

Informele psychosociale interventie voor opvang, advies en bijstand

De werknemer kan de interventie vragen van de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten met het oog op het zoeken naar een oplossing door middel van de informele weg. Dit kan bestaan uit het voeren van persoonlijke gesprekken waarbij wordt geluisterd naar de werknemer en hem advies wordt gegeven, een interventie bij een andere persoon van de onderneming (werkgever, lid van de hiërarchische lijn, …) of een verzoening tussen de betrokken personen wanneer het een relationeel probleem betreft.

Formele psychosociale interventie

De werknemer kan enkel een aanvraag voor een formele psychosociale interventie indienen bij de preventieadviseur 'Psychosociale aspecten'. Deze interventie kan toegepast worden voor alle psychosociale risico's op het werk (stress, burn-out, conflicten, ...).

 

In welke gevallen?

  • De aanvrager wenst geen informele interventie.
  • De informele interventie is niet gelukt:
    • A) Aanvraag met individueel karakter
    • B) Aanvraag met collectief karakter
    • C) Formele psychosociale interventie bij feiten van geweld en pesterijen op het werk

Wanneer een werknemer een aanvraag indient wegens feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, spreken we van een 'aanvraag voor een formele psychosociale interventie bij feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk'.

Deze aanvraag wordt op dezelfde manier behandeld als de aanvraag van een formele psychosociale interventie, maar er zijn een aantal bijzonderheden.

Pagina laatst gewijzigd op 29 april 2015.