Skip to main content

Beroep

Binnen twintig dagen na de betekening van het strafvoorstel kan de ambtenaar beroep aantekenen tegen het voorstel van het directiecomité.

Voor de ambtenaren van de FOD’s en de POD’s, wordt het beroep ingediend bij de raad van beroep inzake tuchtzaken. Deze raad van beroep is bevoegd voor de beroepen van alle ambtenaren, ongeacht hun niveau. De raad is samengesteld uit een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling, en de taalrol van de ambtenaar bepaalt voor welke afdeling hij verschijnt.

De  instellingen van sociale zekerheid en de federale instellingen van openbaar nut beschikken elk over een eigen raad van beroep inzake tuchtzaken. Hetzelfde geldt voor de houders van een management- of staffunctie.

Het beroep moet binnen de 20 werkdagen na de betekening van het voorstel van tuchtsanctie worden overgemaakt aan de Raad van Beroep.
 

Hoe beroep indienen?

FOD Beleid en Ondersteuning
DG Rekrutering en Ontwikkeling – Raad van Beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren
Simon Bolivarlaan 30
WTC III
1000 Brussel

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 29 november 2018.