Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Beroep

Binnen de twintig dagen die volgen op de betekening van het voorstel van sanctie kan de ambtenaar beroep aantekenen tegen het door de bevoegde overheid geformuleerde voorstel.

Het beroep moet worden ingediend bij de griffie van de bevoegde raad van beroep.

Welke raad van beroep bevoegd is, hangt af van het feit of de ambtenaar, ongeacht zijn niveau, behoort tot:

 • een federale overheidsdienst / een programmatorische federale overheidsdienst (FOD/POD)
 • een openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ)
 • een instelling van openbaar nut (ION).

Bovendien bestaat elke raad van beroep uit een Franstalige en een Nederlandstalige afdeling en bepaalt de taalrol van de ambtenaar voor welke afdeling hij moet verschijnen.

Hoe beroep indienen?

1. Voor de ambtenaren van FOD’s en POD’s:

 • bij voorkeur per e-mail: tucht.beroep@bosa.fgov.be met de vermelding 'ambtenaar van een FOD/POD'
 • via aangetekend schrijven: FOD Beleid en Ondersteuning - DG Rekrutering en Ontwikkeling – Raad van Beroep tuchtzaken voor ambtenaren - Simon Bolivarlaan 30, bus 1 WTC III - 1000 Brussel

2. Voor de ambtenaren van OISZ’s:

 • bij voorkeur per e-mail: tucht.beroep@rvaonem.fgov.be
 • via aangetekend schrijven: RVA - Raad van Beroep tuchtzaken – Keizerslaan, 7 - 1000 Brussel.

3. Voor de ambtenaren van ION’s:

 • bij voorkeur per e-mail: tucht.beroep@bosa.fgov.be met de vermelding 'ambtenaar van een ION'
 • via aangetekend schrijven: FOD Beleid en Ondersteuning - DG Rekrutering en Ontwikkeling – Raad van Beroep tuchtzaken voor het geheel van de instellingen van openbaar nut - Simon Bolivarlaan 30, bus 1 WTC III - 1000 Brussel.

Meer info

Per e-mail bij de griffiers-rapporteurs en plaatsvervangende griffiers-rapporteurs hieronder:

Regelgeving

Voor de ambtenaren van FOD’s en POD’s:

Voor de ambtenaren van OISZ’s:

 • Koninklijk besluit van 17 september 2010 tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid;
 • Ministerieel besluit van 17 juli 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid
 • Ministerieel besluit van 14 oktober 2011 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Voor de ambtenaren van ION’s:

 • Koninklijk besluit van 13 oktober 2010 tot benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bij de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut;
 • Ministerieel besluit van 5 februari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut.

Pagina laatst gewijzigd op 11 augustus 2020.