Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Strafprocedure over dezelfde feiten

Het algemeen rechtsbeginsel  “non bis in idem”  verbiedt dat eenzelfde feit tweemaal wordt bestraft met sancties van dezelfde aard. Dezelfde feiten kunnen niet twee keer tuchtrechtelijk of niet twee keer strafrechtelijk worden bestraft.

Dit principe belet niet dat eenzelfde feit strafrechtelijk én tuchtrechtelijk kan worden bestraft .

Als er een strafprocedure loopt naast de tuchtprocedure, dan wordt de tuchtprocedure niet noodzakelijk automatisch geschorst.

De verantwoordelijkheid om de tuchtprocedure al dan niet te schorsen of verder te zetten wordt bepaald door de overheidsdienst.

Het resultaat is dat de tuchtoverheid, indien ze onder meer niet voldoende kan bewijzen dat de ambtenaar de feiten heeft gepleegd, de beslissing op het vlak van tucht dient uit te stellen tot de strafrechter uitspraak heeft gedaan. De tuchtoverheid moet regelmatig informeren naar de stand van zaken betreffende de strafprocedure.

Indien een tuchtstraf onverenigbaar blijkt te zijn met een strafrechtelijke uitspraak dan moet de tuchtstraf worden ingetrokken met terugwerkende kracht.

Pagina laatst gewijzigd op 11 augustus 2020.