Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Evaluatie personeelsleden

Alle federale personeelsleden worden regelmatig geëvalueerd. 

Sinds 1 januari 2016 is de stage de eerste evaluatieperiode voor een statutair personeelslid. Daardoor stelt men vast of het personeelslid dat stage doet, benoemd kan worden. De regelgeving bij evaluatie van de stage verschilt daarom licht voor sommige aspecten.

Sinds 1 januari 2022 werd een nieuwe aanpak voor de evaluatie geïmplementeerd, waardoor tijdens 2022 twee systemen actief zijn. De regelgeving verschilt daarom ook voor cycli die opgestart werden vóór 1 januari 2022 en cycli die vanaf 1 januari 2022 opgestart werden. 

Vanaf 31 januari 2022 wordt de informatie op FedWeb bijgewerkt om overeen te stemmen met dit nieuwe evaluatiesysteem, genaamd ‘Symfonie’.  

Pagina laatst gewijzigd op 31 januari 2022.