Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Cyclus

De mandaathouder wordt jaarlijks geëvalueerd:

  • de eerste vijf cycli worden met een eerste tussentijdse evaluatie afgesloten
  • de laatste cyclus eindigt 6 maanden vóór het einde van het mandaat en wordt met een eindevaluatie afgesloten.

Verloven en afwezigheden beïnvloeden de evaluatieperiode niet, behalve als ze de helft van de evaluatieperiode overschrijden.

De eerste cyclus begint aan het begin van het mandaat en eindigt op 31 december van het volledige kalenderjaar.

De laatste evaluatiecyclus van het mandaat begint op 1 januari van het laatste volledige kalenderjaar en eindigt 6 maanden voor het mandaat eindigt.

Overgangsmaatregelen voor de FOD’s, POD’s, ION en OISZ:

  • Evaluatiecycli die lopen op het moment dat het huidige KB in werking treedt en die normaal gezien aflopen in de loop van 2016, worden verlengd tot 31 december 2016.
  • Evaluatiecycli die lopen op het moment dat het huidige KB in werking treedt en die normaal gezien aflopen na 2016, eindigen op 31 december 2016.

In afwijking van punten 1 en 2 hierboven, eindigt de laatste evaluactiecyclus zes maanden voor het verstrijken van het mandaat.
 

Eindevaluatie

De eindevaluatie vindt plaats 6 maanden voor het einde van het mandaat.

Pagina laatst gewijzigd op 01 september 2016.