Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Evaluatie en afwezigheden

  • Als de mandaathouder gedurende meer dan de helft van de evaluatieperiode afwezig is, krijgt hij geen evaluatie en wordt hem van rechtswege de vermelding 'voldoet aan de verwachtingen' toegekend als hij voor de maanden die minstens de helft van de evaluatieperiode waarin hij afwezig is, bestrijken geldelijke anciënniteit blijft verwerven.
  • Als de mandaathouder zich op het eind van zijn mandaat in deze situatie bevindt, is de hernieuwing van zijn mandaat aan een bijkomende voorwaarde onderworpen. 
  • Als de mandaathouder meer dan de helft van zijn laatste evaluatiecyclus afwzig is (eindevaluatie) is het toekennen van een reintegratiepremie of ontslagvergoeding aan een bijkomende voorwaarde onderworpen. 

Pagina laatst gewijzigd op 26 november 2020.