Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Stagiairs

De evaluatie van een stagiair bepaalt de benoeming. Deze eerste evaluatieperiode als statutair personeelslid is dus wat specifieker.

Sinds 1 januari 2022 werd een nieuwe aanpak voor de evaluatie geïmplementeerd. Hierdoor zullen twee systemen ten minste gedurende het jaar 2022 actief zijn. De regelgeving verschilt daarom ook voor cycli die opgestart werden vóór 1 januari 2022 en cycli die vanaf 1 januari 2022 opgestart werden.

Pagina laatst gewijzigd op 15 maart 2022.