Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Voorwerp van de evaluatie

Belangrijke instrumenten bij de evaluatie zijn de bestuursovereenkomst en het bestuursplan.

De evaluatie heeft immers betrekking op:

  • de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen in de bestuursovereenkomst en het bestuursplan waarvan de verantwoordelijkheid voor de realisatie wordt toegewezen aan de mandaathouder
  • de wijze waarop de doelstellingen werden behaald
  • de persoonlijke bijdrage van de mandaathouder bij het behalen van die doelstellingen
  • de inspanningen die de mandaathouder zich getroostte om zijn competenties te ontwikkelen
  • de tijdige realisatie en de kwaliteit van alle evaluatie, doorgevoerd binnen de dienst waarover hij de verantwoordelijkheid heeft.

In de FOD’s, POD’s en de OISZ stopt het managementplan/ondersteuningsplan (voor de lopende mandaten op 1 januari 2016) zodra een bestuursovereenkomst of bestuursplan afgesloten wordt.  Zolang dat laatste niet het geval is, moet er verder gewerkt worden met een managementplan/ondersteuningsplan, dat de basis blijft van de evaluatie.

De ION, Wetenschappelijke Instellingen, het FAVV (voor andere managementfuncties dan de administrateur-generaal en adjunct administrateur-generaal), het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg worden niet betrokken bij de bestuursovereenkomsten en bestuursplannen, ze blijven werken met managementplannen en operationele plannen.

Pagina laatst gewijzigd op 31 augustus 2016.