Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Pensioenbonus

Het systeem van de pensioenbonus werd afgeschaft sinds 1 januari 2015.

Het recht op een pensioenbonus blijft gehandhaafd voor personeelsleden die vóór 1 december 2014

  • ofwel aan de voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op het vervroegd rustpensioen vóór de leeftijd van 65 jaar
  • ofwel de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en een loopbaan van ten minste 40 aanneembare dienstjaren kunnen aantonen.ofwel de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en een loopbaan van ten minste 40 aanneembare dienstjaren kunnen aantonen.

Pagina laatst gewijzigd op 03 augustus 2018.