Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Statutairen - werken na 50 jaar

Als statutair personeelslid kan dit voor jou interessant zijn:

 

Pensioenbonus

Het systeem van de pensioenbonus werd afgeschaft sinds 01/01/2015.

Uitzonderingen hierop:

  • het recht op een pensioenbonus blijft gehandhaafd voor personeelsleden die vóór 1 december 2014
  • ofwel aan de voorwaarden voldoen om aanspraak te kunnen maken op het vervroegd rustpensioen vóór de leeftijd van 65 jaar.

Meer info op de site van de Federale Pensioendienst

Pagina laatst gewijzigd op 03 augustus 2018.