Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Statutairen - vrijwillig vertrek

Wanneer je een vastbenoemd bent of in stage bent om vastbenoemd te worden, m.a.w. "statutair", dan presteer je diensten in vast verband in de besturen van de federale overheid. 

Je kunt dit slechts beëindigen in de gevallen bepaald door het statuut van het Rijkspersoneel. Dit statuut bepaalt inderdaad dat je je dienst kunt verlaten.

Je moet je ontslag vooraf per aangetekende brief betekenen aan de overheid waarvan je afhangt.

Je moet een opzegtermijn van minstens 30 dagen respecteren, die begint op de datum van de verzending van de aangetekende brief.

De opzegtermijn kan na onderling akkoord verkort worden. 

Pagina laatst gewijzigd op 16 juli 2012.