Skip to main content

Kinderbijslag

Het recht op kinderbijslag begint op de eerste dag van de maand na de gebeurtenis die het doet ontstaan (geboorte, adoptie …)

De kinderbijslag bestaat uit

  • een basiskinderbijslag
  • een leeftijdstoeslag
  • eventuele andere toeslagen en premies (schoolpremie, sociale toeslag, toeslag eenoudergezin, …)

De kinderbijslag wordt geïndexeerd in de maand die volgt op de overschrijding van de spilindex.

Bedragen

De geïndexeerde bedragen vind je op de site van FAMIFED (Federaal agentschap voor de kinderbijslag). FAMIFED berekent en betaalt ook de kinderbijslag van de statutaire en contractuele personeelsleden van de meeste federale diensten.

Meer info

  • FAMIFED (Federaal agentschap voor de kinderbijslag)

Pagina laatst gewijzigd op 01 september 2017.