Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Kinderbijslag

Het recht op kinderbijslag begint op de eerste dag van de maand na de gebeurtenis die het doet ontstaan (geboorte, adoptie …)

De kinderbijslag bestaat uit

  • een basiskinderbijslag
  • een leeftijdstoeslag
  • eventuele andere toeslagen en premies (schoolpremie, sociale toeslag, toeslag eenoudergezin, …)

De kinderbijslag wordt geïndexeerd in de maand die volgt op de overschrijding van de spilindex.

Meer info over de voorwaarden en bedragen

Pagina laatst gewijzigd op 01 oktober 2021.