Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Algemene beleidsnota van de Minister voor Ambtenarenzaken

Op basis van onder andere het regeerakkoord stelt de Minister of de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken aan het begin van elke legislatuur een beleidsnota op en herhaalt deze oefening dan jaarlijks. 

Hierin staan de acties die de Minister of de staatssecretaris samen met zijn of haar administratie (FOD, POD,…) gedurende de legislatuur zal ondernemen. De doelstellingen van de federale overheidsdiensten liggen dan ook in het verlengde daarvan.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 19 november 2021.