Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Regeerakkoord

Een regeerakkoord is een document waarin alle afspraken staan over het beleid dat de regering zal voeren gedurende de legislatuur.  De afspraken zijn onderling gemaakt door de coalitiepartners.  Het regeerakkoord wordt opgesteld tijdens de onderhandelingsperiode en is het resultaat van een consensus: de regeringspartijen zijn het eens over het te voeren beleid en beslissen welke maatregelen ze zullen nemen tijdens de legislatuur. 

Als het akkoord klaar is, wordt het ondertekend door de voorzitters van alle coalitiepartners,  vervolgens wordt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het vertrouwen gevraagd voor dit akkoord. 

Voor de huidige legislatuur werd het regeerakkoord getekend op 30 september 2020.

Pagina laatst gewijzigd op 11 oktober 2021.