Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Administratieve vereenvoudiging

De overheid stelt administratieve procedures in om haar beleidsdoelstellingen te realiseren. Deze procedures bepalen de dagelijkse werking van de overheid en vormen haar voornaamste manier van interactie met de burgers en ondernemingen.

Administratieve vereenvoudiging streeft ernaar om deze administratieve procedures efficiënter te maken. Ze moeten zo worden georganiseerd dat de overheid in staat is haar taken zo goed mogelijk te vervullen en de burger en de onderneming zo weinig mogelijk inspanningen moeten leveren.

Om het beleid voor administratieve vereenvoudiging op federaal niveau te ondersteunen werd in 1998 de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) opgericht bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

Opdracht van de DAV

De belangrijkste opdrachten van de DAV zijn :

  • vereenvoudigingsvoorstellen formuleren, stimuleren en coördineren
  • de kosten berekenen van de administratieve lasten die de overheid oplegt en voorstellen uitwerken om ze te verminderen
  • de samenwerking bij de administratieve vereenvoudiging stimuleren tussen de verschillende federale diensten  – en met de gewesten en gemeenschappen
  • het overleg organiseren tussen de verschillende bestuursniveaus en de Europese - en andere internationale instellingen - in het domein van de administratieve vereenvoudiging.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 29 oktober 2018.