Skip to main content

Mandaathouders

De mandaatfuncties zijn beheers- en ondersteunende functies binnen een overheidsdienst.

Als mandaathouder kun je drie types functies uitoefenen:

  • de managementfuncties, die een beheersopdracht hebben
  • de staffuncties, die een ondersteunende opdracht hebben
  • de directiefuncties in de OISZ.

De mandaatduur voor deze functies is 6 jaar. Tijdens deze periode word je beschouwd als een federaal personeelslid en heb je de rechten en verplichtingen van een federaal personeelslid.

Er bestaan mandaatfuncties in verschillende organisaties: de FOD’s, de POD’s, de ION’s en de OISZ’s.

De management- en staffuncties maken het voorwerp uit van specifieke reglementeringen.

Pagina laatst gewijzigd op 27 mei 2014.