Skip to main content

.beproud! (Wees Fier!) – Network for sexual orientation, gender identity and expression (SOGIE-network)

 

Context

Het idee om een federaal ".beproud!" netwerk op te richten was al enkele jaren de ambitie van het Netwerk Federale Diversiteit.

De eerste stappen werden gezet met de organisatie van de 3de Federale dag van de Diversiteit 'Focus Holebi' van 19 november 2015 en dit door de publicatie van een onderzoek geleid door de ULB van april 2014 (Enquête sur les discriminations au travail dues à l’orientation sexuelle et les identités de genre ) dat zeer duidelijk aangaf hoe vaak Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender (LGBT)-personeelsleden van federale overheid problemen ondervinden betreffende de aanvaarding van hun geaardheid binnen de federale overheid:

 • 40,7% spreekt niet over zijn/haar seksuele geaardheid aan zijn hiërarchische overste
 • 25,9% spreekt niet over zijn/haar seksuele geaardheid aan de rechtstreekse collega’s
 • 14,1% van de holebi-personeelsleden die uitkomen voor hun geaardheid hebben zich op een of ander moment uitgesloten gevoeld
 • 13,3% heeft het gevoel gehad uitgesloten te zijn geweest van een interne promotie
 • 10,7% heeft een verplichte nieuwe functie gekregen wegens hun seksuele geaardheid of genderidentiteit
 • transgender personen die de normen in vraag stellen over wat een geregistreerde man of vrouw bij de geboorte moet zijn ervaren meer discriminaties dan personen die niet overeenstemmen met de heteronormativiteit
 • transgender personeelsleden hebben, veel meer dan LGB-personeelsleden, discriminerende ervaringen gehad binnen federale overheid

Het mag gezegd worden dat spreken over deze thematieken bij de federale overheid nog steeds gevoelig ligt. Dit toont zich ook in het lage aantal federale overheidsdiensten (19%) die hebben deelgenomen aan het onderzoek en dat ondanks het bestaan van een progressieve Belgische regelgeving. Van een modern en inclusief (insluiting in de samenleving van bepaalde minderheden op basis van gelijkwaardige rechten en plichten) beleid rond Seksuele Oriëntatie, GenderIdentiteit en -Expressie (SOGIE) is er binnen de federale overheid tot nu toe weinig sprake.

Noodzaak oprichting SOGIE-netwerk

Op de werkvloer voelen vele LGBT personeelsleden zich vandaag immers nog steeds uitgesloten of benadeeld en durven niet ten volle deelnemen aan het groepsleven binnen hun dienst. Deze situatie is vermoedelijk te wijten aan redenen gelinkt met de bedrijfscultuur, tradities, vooroordelen en een sterk levende heteronormativiteit binnen de organisatie. Heteronormativiteit betekent dat heteroseksualiteit wordt beschouwd als de enige erkende vorm van seksualiteit in de samenleving. De maatschappij gaat ervan uit dat iemand heteroseksueel is, tot bewijs van het tegendeel. Dit heteroseksuele uitgangspunt maakt dat de zichtbaarheid van homoseksualiteit niet altijd getolereerd wordt, dat er geen aandacht wordt besteed aan de aanwezigheid van homoseksualiteit in de samenleving of dat de aanwezigheid als minderwaardig wordt beschouwd.

Na deze succesvolle Federale Dag van de Diversiteit 2015, de M/V/X en de "All Genders Welcome"-campagne van december 2015 stond de oprichting van het ".be proud!" netwerk als volgend punt op de agenda. Het project werd door de Kabinetten van Minister Vandeput en Staatsecretaris Sleurs ondersteund.

SOGIE-netwerk in de praktijk

Missie

.beproud! werkt rond de thematieken van SOGIE en is een netwerk voor alle personeelsleden van de federale overheidsdiensten die zich als LGBT identificeren en voor alle andere personeelsleden die een affiniteit hebben met de doelstellingen van het netwerk.

beproud! heeft als opdracht het uitwerken van en vormgeven aan:

 • transversale projecten van de Stuurgroep Diversiteit (prioriteit)
 • eigen transversale, organisatie-specifieke of projecten van het Interfederaal actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen.
 • activiteiten voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdiensten.

De naam voor het netwerk ".beproud!" (wees FIER!) dekt volledig de lading van het streefdoel van het netwerk. Wees fier op je eigenheid! Door die bewustmaking levert .beproud! meteen een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van het LGBT federale overheidspersoneel.

Of een LGBT zijn of haar ‘coming-out’ op het werk doet of niet, is uiteraard een persoonlijke keuze. Maar het is goed dat je als LGBT weet dat je bij Federale Overheid jezelf (en fier) mag zijn. Dit draagt bij tot het gevoel van eigenwaarde en welzijn op het werk.

Opstart

Het '.beproud!' netwerk startte op 24 oktober 2016.

Volgende netwerken maken deel uit van .beproud!:

Beheer

Het beheer van het netwerk '.beproud!' en de organisatie van de (sensibiliserings)acties gebeurt door een coördinator/coördinatrice,  de personeelsleden van het Netwerk Federale Diversiteit en van de federale overheidsdiensten die een affiniteit hebben met de doelstellingen van het netwerk.

Logo

De ‘.be’ is het kenmerk van de federale overheid en ‘proud!’ spreekt voor zichzelf. Wees fier over je eigenheid binnen de federale overheid.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft.

 • Wet van 22 mei 2014 (externe link) ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen.

 • Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.

  Wet van 10 mei 2007 (externe link) ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie

application/pdf Interfederaal actieplan tegen discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTI-personen 2018 - 2019 (PDF, 1.66 MB) (blz 45/

Tijdslijn

Bekijk  de tijdslijn (PDF, 520.32 KB)van het netwerk.

Contact

Blijf op de hoogte blijven van de .beproud!-activiteiten:

Pagina laatst gewijzigd op 30 oktober 2019.