Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Beproud - Network for sexual orientation, gender identity and expression (SOGIE-network)

                                                           

In 2016 richtte de federale overheid Beproud op, een eigen SOGIE-netwerk (network for sexual orientation, gender identity and expression). Dit netwerk heeft tot doel de emancipatie van het LGBTQIA+ overheidspersoneel te bevorderen door beveiligde ruimtes te creëren voor uitwisseling met andere medewerkers van de overheid.

Missie van het netwerk

De belangrijkste doelstellingen van Beproud zijn:

 • Een federaal ondersteuningsnetwerk ontwikkelen voor medewerkers die zich identificeren als LGBTQIA+ (d.w.z. lesbisch, gay, biseksueel, transgender, queer, intersekse, aseksueel enz.)
 • Activiteiten voor medewerkers van het Beproud netwerk organiseren
 • Organiseren of deelnemen aan de organisatie van sensibiliseringsactiviteiten binnen de overheid om een inclusieve omgeving te creëren voor de LGBTQIA+ gemeenschap en dit in samenwerking met het Federaal Netwerk Diversiteit.
 • Helpen opzetten van transversale projecten zoals beschreven in het actieplan van het Federaal Netwerk Diversiteit.
 • Verslag uitbrengen aan het Federaal Netwerk voor Diversiteit over vragen, situaties, problemen in verband met het thema SOGIE (d.w.z. sexual orientation & gender identity and expression) om ze samen te bestuderen, voorstellen voor actie te doen (op federaal niveau) en samen projecten te concretiseren. 

Het beheer van het Beproud netwerk en de organisatie van de (sensibiliserings)acties gebeurt door twee coördinatoren en personeelsleden van het Federale Netwerk Diversiteit. Het netwerk bestaat verder ook uit alle LGBTQIA+ medewerkers van de federale overheidsdiensten die zich willen inzetten en medewerkers met een affiniteit voor deze thema's.

Activiteiten van het netwerk

Pride

Sinds 2018 is het Beproud netwerk aanwezig op de Belgian Pride om aan te tonen dat de federale overheid zich inzet voor de bescherming en verdediging van de rechten van de personeelsleden van de federale overheid die zich identificeren als LGBTQIA+.

“Rainbow Flag”

Elk jaar worden de verschillende federale instellingen (FOD, OISZ, kabinetten...) uitgenodigd om een regenboogvlag te hijsen om hun openheid en steun te tonen voor de SOGIE en LGBTQIA+ -thema's. Het Beproud netwerk promoot dit initiatief door vlaggen te verdelen en de deelnemende organisaties in de kijker te zetten.

Conferenties, workshops en activiteiten

Daarnaast doet het Beproud netwerk er alles aan om ontmoetingsmomenten te organiseren of er aan deel te nemen. Dit kunnen conferenties zijn, workshops, sensibiliseringsactiviteiten, afterworks, ... om iedereen die geïnteresseerd is in het SOGIE-thema de kans te geven om professionals uit het terrein te ontmoeten.

Context van de oprichting van Beproud

Het Netwerk Federale Diversiteit had al snel de ambitie om een federaal netwerk beproud op te richten.

De eerste stappen werden gezet met de organisatie van de 3de Federale dag van de Diversiteit 'Focus Holebi' op 19 november 2015. Dat vloeide voort uit de publicatie van een onderzoek geleid door de ULB van april 2014 (originele titel: “Enquête sur les discriminations au travail dues à l’orientation sexuelle et les identités de genre”, vertaling: enquête over de discriminaties op het werk die te maken hebben met geaardheid of genderidentiteiten) dat zeer duidelijk aangaf hoe vaak Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender (LGBT)-personeelsleden van de federale overheid problemen ondervinden rond de aanvaarding van hun geaardheid binnen de federale overheid:

 • 40,7% van de bevraagden spreekt niet over zijn/haar seksuele geaardheid met zijn hiërarchische overste
 • 25,9% spreekt niet over zijn/haar seksuele geaardheid met de rechtstreekse collega’s
 • 14,1% van de bevraagden die uitkwamen voor hun geaardheid hebben zich op een of ander moment uitgesloten gevoeld
 • 13,3% heeft het gevoel gehad uitgesloten te zijn geweest van een interne promotie
 • 10,7% heeft een verplichte nieuwe functie gekregen wegens hun seksuele geaardheid of genderidentiteit
 • transgender personen ervaren meer discriminaties dan personen die overeenstemmen met de heteronormativiteit (waarbij de maatschappij heteroseksualiteit als norm beschouwd).
 • transgender personeelsleden hebben, veel meer dan LGB-personeelsleden, discriminerende ervaringen gehad binnen federale overheid

Spreken over deze thematieken bij de federale overheid ligt nog steeds gevoelig. Dit toont zich ook in het lage aantal federale overheidsdiensten (19%) die hebben deelgenomen aan het onderzoek en dat ondanks het bestaan van een progressieve Belgische regelgeving. Van een modern en inclusief beleid (insluiting in de samenleving van bepaalde minderheden op basis van gelijkwaardige rechten en plichten) rond Seksuele Oriëntatie, GenderIdentiteit en -Expressie (SOGIE) is er binnen de federale overheid tot nu toe weinig sprake.

Noodzaak oprichting SOGIE-netwerk

Op de werkvloer voelen vele LGBTQIA+ personeelsleden zich vandaag nog steeds uitgesloten of benadeeld en durven niet ten volle deelnemen aan het groepsleven binnen hun dienst. Deze situatie is vermoedelijk te wijten aan redenen gelinkt met de bedrijfscultuur, tradities, vooroordelen en een sterk levende heteronormativiteit binnen de organisatie. Heteronormativiteit betekent dat heteroseksualiteit wordt beschouwd als de enige erkende vorm van seksualiteit in de samenleving. Dit heeft als gevolg dat de zichtbaarheid van homoseksualiteit niet altijd getolereerd wordt, dat er geen aandacht wordt besteed aan de aanwezigheid van homoseksualiteit in de samenleving of dat de aanwezigheid als minderwaardig wordt beschouwd.

De opstart

Na deze succesvolle Federale Dag van de Diversiteit 2015, de M/V/X en de "All Genders Welcome"-campagne van december 2015 stond de oprichting van het "Beproud" netwerk als volgend punt op de agenda. Het project werd door de Kabinetten van Minister Steven Vandeput en Staatsecretaris Elke Sleurs ondersteund.

Het Beproud netwerk werd opgericht op 24 oktober 2016.

De naam voor het netwerk "Beproud" staat symbool voor de bestaansreden van het netwerk. De be verwijst naar de federale overheidsdiensten. Wees fier op je eigenheid! Door die bewustmaking levert Beproud meteen een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van het LGBTQIA+ federale overheidspersoneel.

Of iemand kiest om het over zijn/haar seksualiteit te hebben op de werkvloer of niet, is een keuze die strikt persoonlijk is. Maar het is goed dat je weet dat je bij federale overheid jezelf (en fier) mag zijn. Dit draagt bij tot het gevoel van eigenwaarde en welzijn op het werk.

Onze partners

Contact

Heb je interesse voor het genderthema en seksuele geaardheid? Wil je meer informatie over het netwerk en zijn acties? Wil je actief lid worden van het netwerk of wil je gewoon op de hoogte blijven van de activiteiten die het Beproud netwerk organiseert?

Stuur ons een e-mail via beproud@bosa.fgov.be met je contactgegevens (achternaam, voornaam, e-mailadres, werkgever en de gewenste aanspreekvorm). Wij zullen je zo spoedig mogelijk antwoorden.

Je kan ons ook vinden op Facebook: Beproud Belgian Federal Sogie Network 

Om de leden van het netwerk die discreet willen blijven te beschermen, moet de deelname worden gevraagd aan de coördinator.

 

 

Pagina laatst gewijzigd op 27 augustus 2021.